SPORTSSKADER

Professionel skadesbehandling hos Copenhagen Physio

Copenhagen Physio er en klinik med fokus på behandling af sportsskader. Klinikken har gennem mange år specialiseret sig i diagnosticering, behandling og genoptræning af sportsskader. 

På klinikken behandler vi mange forskellige typer af skader. Vi ser mange akutte og kroniske skader samt mange overbelastningsskader. Vi bliver ofte brugt som second opinion, hvis anden behandling har været utilstrækkelig.

Skaderne er ofte komplekse og kræver en mere holistisk tilgang til problemet. Til behandling af sportsskader kombinerer vi sportsfysioterapi, muskelaktivering, genoptræning samt manuelle teknikker, for at opnå de bedste resultater på kort og lang sigt. Vi tilbyder derudover også behandling med akupunktur og osteopati, som ligeledes er effektivt til behandling af sportsskader.

BEHANDLINGSTILGANG:

Vores tilgang til klienterne er individuel. Vi ved at hver enkelt skade er forskellig til trods for, at symptomerne kan synes ens. Smerter i knæet kan fx komme af mange årsager; fx kan et løberknæ skyldes en låsning i bækkenet. I dette tilfælde vil det derfor være nødvendigt at behandle bækkenet, hvis man ønsker en hurtig og varig virkning. Andre gange kan problematikken bag løberknæet skyldes nedsat aktivering af relevante muskler omkring bækken og knæ. Derfor er det vigtigt, at man anskuer alle skader forskelligt og undersøger, hvad den underliggende årsag skyldes. Hos Copenhagen Physio tilstræbes det med andre ord at behandle selve årsagen til skaden i stedet for blot symptomet.

På baggrund af ovenstående vil du ofte opleve, at vi også undersøger og behandler mange andre led og regioner, end der hvor smerterne egentlig sidder.

EN TYPISK UNDERSØGELSE OG BEHANDLING KUNNE SE UD SOM FØLGER:

  • Du starter med at fortælle om dit skadesforløb – hvornår og hvordan startede smerterne? Hvad har du haft af tidligere skader osv.? Prøv at huske så mange detaljer som muligt. 
  • Grundig undersøgelse der tilstræber at finde den underliggende årsag bag skaden og ikke blot symptomet. 
  • Manuel behandling der bl.a. sikrer at knogler og led har fri bevægelighed og fungerer optimalt. 
  • Muskelaktivering der sikrer at dine muskler hver især aktiveres korrekt og hurtigt.  
  • Akupunktur der lindrer smerten, tager spændingen af muskelvævet og stimulerer nervevævet. 
  • Øvelser der genoptræner svag muskulatur eller skaber fri bevægelighed.

Denne behandlingstilgang plejer at være særdeles effektiv ved sportsskader og giver erfaringsmæssigt de bedste resultater på lang sigt. 

Home » Sportsskader