Fibersprængninger i baglår og læg

Bliv skadesfri efter muskelskader

De fleste af os har prøvet at komme til skade i forbindelse med motion eller under udøvelsen af en sportsgren. I denne artikel vil vi gå i dybden med fibersprængninger, som er typiske sportsskader, der hører under kategorien akutte skader. Vi vil blandt andet gennemgå hvad en fibersprængning er, hvorfor den opstår, og hvilke kendetegn der er ved en fibersprængning.

Copenhagen Physio
4.9 Stjerner - 177 anmeldelser
facebook logogoogle logotrustpilot logo

Om fibersprængninger

Fibersprængning er en typisk sportsskade som alle kan være uheldige at få. En fibersprængning er en akut skade som opstår i musklen, typisk ved eksplosive bevægelser. Skaden opstår som oftest hos idrætsudøvere, der dyrker eksplosive sportsgrene hvor musklerne bliver udsat for en voldsom belastning, der fører til en fibersprængning. En fibersprængning kan opstå i alle kroppens muskler, men ses oftes i to-leds-musklerne som f.eks. hasemusklerne, lårmusklen eller den overfladiske lægmuskel. En to-leds-muskel er en muskel, som går over to led, f.eks. hofte og knæ, hvilket gør at musklen derfor også har to funktioner.
Som oftest er en fibersprængning en ufarlig skade der går i sig selv igen, men ved stærke langvarige smerter kan det være nødvendigt at blive tjekket og få hjælp til en behandling.

Hvad er en fibersprængning?

En fibersprængning hører under kategorien akutte skader, som er kendetegnet ved, at de opstår pludseligt under aktivitet. Man er ikke i tvivl om, at man er kommet til skade. En fibersprængning er karakteriseret ved, at man oftest mærker et smæld i musklen og en pludselig smerte.

Når en akut skade opstår, sker der en blødning i det beskadigede væv, hvorefter blodet siver ud i det omkringliggende væv. Derved opstår der hævelse og en misfarvning omkring skaden, som trykker på de omkringliggende strukturer, hvilket forårsager smerte.

En fibersprængning kan forekomme i forskellige grader. En mild fibersprængning er en forstrækning af en enkelt muskelfiber, imens en svær fibersprængning er en total overrivning af musklen.

En muskel består af en række tykke og tynde tråde, kaldet muskelfibre, som alle er arrangeret i små bundter, der er omkranset af en hinde som kaldes en muskelfascie. Alle muskelfibrene samles i hver ende af musklen, hvor der er en overgang mellem muskel og sene. Det er i denne overgang, hvor de fleste fibersprængninger sker, da det er her musklen er svagest. Det kan dog i nogle tilfælde også ske, at man får en fibersprængning i selve musklen, hvor det er muskelfibrene der bliver forstrukket eller revet over.

Det er ikke altid, at man kan se en blødning i forbindelse med en fibersprængning på trods af, at der sker en skade på vævet. Hvorvidt en blodansamling er tydelig eller ej, er ikke afgørende for graden af fibersprængingen, men er derimod et udtryk for om de beskadigede muskelfibre ligger inde i selve musklen eller i dens overflade.

Fibersprængninger

Hvorfor opstår en fibersprængning?

Når vi bevæger os, arbejder vores muskler ved at trække sig sammen og strækker sig, for at lave det arbejde vi beder dem om. En fibersprængning opstår typisk i forbindelse med en aktivitet, hvor musklen ikke er klar på (eller i stand til) at lave det arbejde den bliver bedt om. Dette kan føre til en forstrækning eller overrivning af muskelfibrene.

Der kan være flere forskellige årsager til, at en fibersprængning opstår. Det er meget individuelt, hvor meget der skal til før, at man får en fibersprængning. Nedenfor er en række faktorer der kan spille ind på, hvorfor man får en fibersprængning:

 • Stor belastning der overstiger ens træningstilstand.
 • Stor belastning I uvante bevægelser.
 • Dårligt træningsunderlag.
 • Mangelfuld eller dårlig opvarmning før træning.
 • For hurtig genoptagning af aktivitet/sport efter en skade og med for stor belastning.
 • Tidligere fibersprængning.

Hvem som helst kan få en fibersprængning, det afhænger af den belastning musklen bliver udsat for, samt hvilken træningstilstand kroppen er i. Dog ses det især hos sportsudøvere med eksplosive sportsgrene.
Fibersprængninger sker typisk i sportsgrene hvor hop, sprint og hurtige igangsæt eller retningsskift er involveret. Hos fodboldspillere ser man ofte fibersprængninger i bag- og inderlår, hvor der skal sprintes og sparkes til en bold. Hos basket-, håndbold-, og volleyball- spillere er det oftest læg og forlår der bliver ramt af fibersprængninger.

Hvad er symptomerne på en fibersprængning?

En fibersprængning er kendetegnet ved, at det føles som en elastik, der springer i musklen efterfulgt af en skarp smerte. Derudover er der en række andre symptomer som kommer, alt efter hvilke grader af fibersprængning, man har fået.

Der er de mindre overfladiske fibersprængninger, som omfatter forstrækninger eller mindre overrivninger af få muskelfibre. Her kan det være muligt at fortsætte sin aktivitet - det vil dog være forbundet med smerte. De mindre fibersprængninger vil typisk opstå i forbindelse med løb, cykling el.lign. hvor musklerne har været under arbejde i længere tid. Symptomerne på mindre fibersprængninger er:

 • Du vil i nogle tilfælde mærke et smæld i musklen, men ikke altid.
 • Der vil være ømhed og smerte ved tryk i øjeblikket efter at skaden er sket, men der vil ikke være nogle tydelige tegn i øjeblikket efter.
 • Der vil komme en stivhed i muskulaturen.
 • Der vil være smerte ved brug af musklen.
 • Efter et par dage vil der opstå en let hævelse og mulig misfarvning som skyldes en mindre blødning.
 • Der kan i nogle tilfælde mærkes en lille fordybning i musklen, hvor fibrene er revet over.

De større kraftige fibersprængninger er oftest forbundet med en hurtig, pludselig bevægelse, hvor musklen ikke er forberedt på den kraftige belastning. Her vil der opstå en større skade, hvor flere muskelfibre er involveret. I disse tilfælde kan der også være tale om en hel overrivning af musklen. Skaden er forbundet med stor smerte og det vil ikke være muligt at bruge musklen efterfølgende. Ved større fibersprængninger vil man kunne opleve:

 • Et smæld i musklen.
 • Manglende kraft samt muskelfunktion.
 • Stivhed i muskulaturen.
 • Stor smerte som stråler i det skadet område.
 • Som regel vil man både kunne se og mærke en defekt.
 • Hævelse og misfarvning som skyldes en indre blødning.

Hvordan stilles diagnosen?

Det er som regel let at stille diagnosen for en fibersprængning. Den tilskadekomne vil som oftest, tydeligt kunne mærke det, når skaden opstår. Det vil føles som et smæld i musklen, efterfulgt af smerte, hævelse og manglende funktion. En læge eller fysioterapeut vil lytte til din sygehistorie og lave en grundig undersøgelse af muskulaturen, hvor der vil mærkes efter defekter. Ved større fibersprængninger, hvor der er tvivl om skadens omfang, vil en læge kunne foretage en ultralydsscanning eller henvise til en MR-skanning, der kan afgøre om der er tale om en total afrivning af senen eller en delvis afrivning.

Behandling af en fibersprængning

En fibersprængning er som udgangspunkt en ufarlig skade som vil gå i sig selv igen, men man kan med fordel hjælpe hellingen på vej. I den akutte fase, altså i tiden lige efter skaden er opstået (1-2 dage efter) vil ro, aflastning, kompression samt elevation hjælpe. Her kan man benytte kolde omslag og smertestillende medicin til smertelindring.

De efterfølgende dage er det vigtigt at påbegynde en let mobilisering af det skadede område. Dette hjælper med at regenerere muskelfibrene samt opretholde muskelstyrke og funktion. Der er en hårfin grænse for, hvornår og hvor meget mobilisering der skal til. For tidlig mobilisering kan medføre en ny skade, hvorimod for sen mobilisering kan medføre tab af muskelkraft og funktion. Hos Copenhagen Physio kan vi hjælpe dig med en behandlingsplan, som er tilpasset dig og din skade, så du hurtigst muligt kan tilbagevende til din sport og genvinde normal funktion.

Hvis der er tale om en kraftig fibersprængning, hvor der er en total muskeloverrivning, kan der være behov for en operation hvor musklen bliver fæstnet igen. Efter operationen, vil man skulle gennemgå et længerevarende genoptræningsforløb, før man er tilbage på sit almindelige aktivitetsniveau.

Prognose for fibersprængning

Omfanget af skaden og graden af fibersprængning påvirker helingstiden, men som udgangspunkt er prognosen for en fibersprængning som regel god. Du kan selv hjælpe helingen på vej ved at følge en behandling- og genoptræningsplan som er blevet lavet specifikt til dig. Tålmodighed og vedvarende genoptræning er nøglen til en vedvarende heling. Det er ikke muligt at sætte tid på, hvor hurtigt det kan tage for en fibersprængning. Det kan være alt fra nogle dage til uger, afhængig af skadens omfang, samt andre fysiologiske faktorer.

Behandling af fibersprængning hos Copenhagen Physio

Fibersprængning er en almindelig sportsskade, som vi har mødt gentagende gange i vores hverdag på klinikken. Vi har god erfaring med behandling af fibersprængninger i den akutte fase, samt i den efterfølgende genoptræningsfase. Vi har med vores mange års erfaring inden for sportsskader, gode forudsætninger for at give dig en behandling som vil holde på lang sigt, hvor du kan vende tilbage til en normal aktiv hverdag uden problemer.

Scroll til toppen